Secțiune dedicată secretariatului virtual în cadrul Universității de Vest din Timișoara, secțiune organizată în funcție de cele 11 facultăți existente în cadrul UVT.

La nivelul fiecărei facultăți există un secretariat virtual destinat comunicării cu personalul secretariatului facultății respective.