FORMULAR DE PREÎNSCRIERE – PENTRU CANDIDAȚII OLIMPICI

Acest formular se folosește pentru preînscrierea la programele de studii universitare de licență a candidaților care, în perioada studiilor liceale, au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Facultățile, prin metodologiile proprii, pot stabili facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea acestor candidați.

Înscrierea propriu-zisă prin completarea formularelor de preînscriere și prin parcurgerea tuturor pașilor explicați în metodologiile de admitere ale facultăților postate pe siteul acestora, ramân obligatorii.

Atenție!!!! Dacă doriți să vă inscrieți la mai multe facultăți, va trebui să completați pentru fiecare facultate un formular de preînscriere.

 

Opțiunea pentru admitere: