Căutarea globală nu este permisă
Salt la conţinutul principal

MISIUNEA şi SCOPUL CECID FEAA

MISIUNEA şi SCOPUL CECID FEAA

 1. La nivelul Facultăţii de economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) se constituie un Centru de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă (CECID).
 2. Centru de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă FEAA are misiunea de a satisface nevoile de educaţie continuă care se manifestă în societatea civilă, mediul de afaceri şi instituţional şi de a dezvolta forma de învăţământ la distanţă în cadrul facultăţii.
 3. Scopul CECID FEAA se concretizează în următoarele:
  1. consolidarea poziției FEAA pe piața formării profesionale universitare şi postuniversitare prin oferirea unor programe de calitate care să satisfacă la un nivel ridicat aşteptările cursanţilor;
  2. asigurarea transferului cunoştințelor ştiințifice din mediul academic spre mediul de afaceri şi instituțional;
  3. valorificarea superioară a competențele ştiințifice şi didactice ale corpului profesoral;
  4. implementarea formei de învățământ la distanță în cadrul FEAA;
  5. asigurarea, din punct de vedere managerial, a desfăşurării programelor de formare continuă postuniversitare şi de studii universitare la distanță şi cu frecvență redusă.

Centrul de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (CECID FEAA) are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. iniţiază, dezvoltă şi asigură managementul şi promovarea programelor de studii ID, IFR şi a programelor de formare și dezvoltare profesională continuă;
 2. elaborează ghiduri de prezentare a specializărilor pentru care se oferă programe de studii sub forma învăţământului la distanţă, cu frecvenţă redusă şi a studiilor de formare și dezvoltare profesională continuă şi asigură promovarea acestora;
 3. asigură buna desfăşurare a programelor ID, IFR şi a programelor de formare și dezvoltare profesională continuă în ceea ce priveşte elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice precum şi asigurarea cu cadrele didactice necesare;
 4. asigură accesul tuturor studenţilor (cursanţilor) înscrişi într-un program de studiu prin ID, IFR sau în cadrul programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la toate serviciile de suport: asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţie, suport tutorial adecvat, examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi consiliere profesională;
 5. asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor (cursanţilor) înscrişi la ID, IFR şi la programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă;
 6. asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor (cursanţilor) privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare, procedeele de examinare, etc.
 7. elaborează şi promovează o politică clară privind producerea de resurse de învăţământ şi asigurarea dreptului de autor, distribuirea materialelor didactice; participarea la cursurile în sistem videoconferinţă şi on-line; producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia.
Ultima modificare: duminică, 28 octombrie 2012, 15:55